Bankgarantier

Vi tilbyr bankgaranti med konkurransedyktige priser for våre kunder. 

Bankgaranti

En bankgaranti er en avtale hvor vi som lokalbank forplikter oss til å utbetale et beløp til en tredjepart, dersom bedriften ikke selv klarer å betale til avtalt tid. Garantien kan være en forutsetning for å få en kontrakt.  Dette kan f.eks være en bedriftskunde av oss som jobber i klesbransjen. De trenger en bankgaranti ovenfor 3. part, slik at 3. part er sikret betaling for varene de leverer klesbutikken. Vi som lokalbank stiller opp for våre gode kunder og tilbyr konkurransedyktige priser på bankgarantier.

Sammen bygger vi lokalsamfunnet.

Kontakt oss for bankgaranti

Hva koster en garanti?

Det beregnes en fast kvartalsvis provisjon av garantibeløpet. Provisjonen trekkes automatisk av din driftskonto i lokalbanken, og avhenger av garantiens størrelse og risiko. Ved etablering belastes et etableringsgebyr.