Bedriftslån

Vi har lokal kunnskap og raske beslutningsveier. La oss sammen bygge lokalsamfunnet.

Næringslån

Vi er lokalbanken som er opptatt av vekst og et aktivt lokalsamfunn i våre markedsområder.

For bedrifter som trenger å investere i nytt utstyr, utvide eller gjøre større langsiktige investeringer, så tilbyr vi i lokalbanken lån som passer din bedrifts behov og økonomi. De fleste bedrifter trenger av og til kapital til å finansiere nye eiendeler, produksjonsanlegg, varebiler e.l. Da er det godt å ha lokalbanken i ryggen, med lokal kunnskap, et godt bedriftsteam som aktivt arbeider for dine behov og økonomi, hver eneste dag.

Kontakt meg om næringslån

Byggelån 

Vi i lokalbanken er opptatt av vekst og et aktivt lokalsamfunn i våre markedsområder. 

For bedrifter som skal bygge eller renovere, er et byggelån fornuftig. Vi har bedriftsrådgivere med lokal kunnskap, raske beslutningsveier og som jobber aktivt for din bedrifts behov og økonomi.

Fordeler med byggelån

  • Bedriften har tilgjengelig midler under hele byggeperioden
  • Betaler provisjon av byggelånsrammen og renter av benyttet byggelånsramme
Ha lokalbanken med deg, når lokalsamfunnet skal bygges. 

Kontakt meg for byggelån

Mindre tid på regninger?

Vår Cash Mangement på betalingsformidling hjelper deg med en enklere bank hverdag. Hvem ønsker vel ikke mindre tid på papirarbeid, og mer fritid?

Gi meg mer fritid