Sponsor og gavemidler

Vi støtter ditt lag og forening med midlene for å realisere det dere ønsker

Hvorfor sponser vi?

Sparebanken DIN bidrar til bærekraft gjennom tildeling av gavemidler og sponsorater. Utdeling av gaver har lenge vært en viktig del av Sparebanken DIN sine aktiviteter. Banken har gjennom mange år hatt et sterkt samfunnsengasjement, særlig knyttet til sitt lokalmiljø.

Hvem sponser vi?

Gavetildelingen skal bidra til likhet for alle, og fremme økt fysisk aktivitet, bedre psykisk helse og miljøbevissthet. Målgruppen er primært barn og unge, samt mindre ressurssterke grupper. Gavetildelingene skal skje på et fritt og uavhengig grunnlag, og gis ikke til politiske og religiøse organisasjoner, miljøskadelige formål, eller prosjekter som virker diskriminerende med hensyn til kjønn, etnisitet eller nasjonalitet.

Sponsormidler

Banken bidrar også med avtalefestet sponsormidler i Midt- og Vest-Telemark. Midlene fordeles på idrett, kultur og veldedighet og med gjensidig krav til synlighet i lokalområdet.

Klikk her for å søke om støtte fra Sparebanken DIN

Gavemidler

Gavemidler deles ut av våre stiftelser, Sparebankstiftinga Seljord og Sparebankstiftinga Bø.

Les mer om stiftelsene

 

Kontakt oss

For mer informasjon om våre ordninger som sponsor ta kontakt med oss

Send oss en forespørsel