I lag skal me skapa dei gode kvardagane.

Me byrja som små lokale bankar i Bø og Seljord, men no tek me på oss ein større oppgåve. Me skal bli heile Telemark si lokalbank. Me skal utvikla og ta vare på lokalsamfunna våre - frå nord til sør og aust til vest. Me skal skapa livlege stader, varme møteplassar og gode folk.

For det er ikkje så mykje som skjer utan banken. Banken realiserer draumar - enten det er å skapa arbeidsplassar eller å byggja seg eit heim. Desse draumane, store og små, skal me halda fram med å realisera i Telemark. Me skal finna løysingar og hjelpa folk med å lukkast.

Ta kontakt for ein hyggeleg prat

Avdelingsleiar Midt-Telemark

Sveinung Soterud

Telefon: 90608592

Avdelingsleiar Vest-Telemark

Iselin Børsheim Stundal

Telefon: 90968780

Avdelingsleiar Grenland

Monja Ørvik

Telefon: 92333434

Avdelingsleiar Aust-Telemark

Morten Aarnseth

Telefon: 48403223