I lag skal me skapa dei gode kvardagane.

Våre flinke rådgjevarar i Bø kjenner lokalsamfunnet og marknaden godt. Me veit kva som rører seg, og me har eit tett samarbeid med Lokalmegleren & Partners, slik at du får dei beste råda om banktenester og eigedomsmekling under same tak.

Vår jobb er å hjelpe deg

  • realisere bustad- eller hyttedraumen
  • vere riktig forsikra
  • lage ein god spareplan

Hos oss er du alltid velkommen - og saman skal vi finne gode løysingar, og hjelpe deg med å oppnå dine draumar.

Ta kontakt med oss for ein hyggeleg prat.

Me byrja som små lokale bankar i Bø og Seljord, men no tek me på oss ein større oppgåve. Me skal bli heile Telemark si lokalbank. Me skal utvikla og ta vare på lokalsamfunna våre - frå nord til sør og aust til vest. Me skal skapa livlege stader, varme møteplassar og gode folk.

For det er ikkje så mykje som skjer utan banken. Banken realiserer draumar - enten det er å skapa arbeidsplassar eller å byggja seg eit heim. Desse draumane, store og små, skal me halda fram med å realisera i Telemark. Me skal finna løysingar og hjelpa folk med å lukkast.

Ta kontakt med ein av våre gode rådgjevarar i Bø

Avdelingsleiar Midt-Telemark

Sveinung Soterud

Telefon: 90608592

Rådgjevar Privatmarknad

Lena Stadskleiv

Telefon: 45293797

Rådgjevar Privatmarknad

Stian Strand Paulsen

Telefon: 97008083

Rådgjevar Privatmarknad

Sveinung Sele

Telefon: 94788248