Utfordringer med BankID

Det oppleves for tiden jevnlig problemer med BankID etter at tjenesten ble flyttet til ny leverandør i oktober. Banken har ingen mulighet til å gjøre support på denne type problem, da dette ligger hos BankID Norge og ikke i systemer banken har tilgang til. BankID anbefaler å prøve igjen senere, evt prøve med BankID på mobil.

Følg status hos BankID Norge her.

Vi anbefaler at du prøver din BankID på mobil, eller på et tidlig eller sent tidspunkt på dagen der det er mindre trafikk.

 

 

I uttallelse fra BankID Norge heter det; 

Det har vært en del utfordringer med BankID i det siste etter at tjenestene ble flyttet til ny leverandør. Dette er svært beklagelig. Hovedprioriteten til Vipps som leverandør av BankID, er å stabilisere tjenestene så raskt som mulig i tett samarbeid med driftsleverandør. Det er satt inn ekstra ressurser for å avdekke og rette feilen, slik at tjenestene blir minst like stabile som før.

BankID er en kompleks tjeneste med høy sikkerhet og strenge prosedyrer som må følges før man kan gjøre endringer. For å ivareta sikkerhet og prosedyrer vil det sannsynligvis ta noe lengre tid å finne og fikse feil enn i mindre komplekse løsninger.

Mens det jobbes med å rette feilen, er rådet å ha både BankID på mobil og BankID med app/kodebrikke tilgjengelig. De to løsningene har sjelden driftsutfordringer samtidig. BankID-tjenestene er ikke helt nede, og som regel vil det fungere å prøve flere ganger. Hvis mulig kan man kan gjerne logge seg inn tidlig (før 9) eller sent (etter 19), for da vil tjenesten stort sett fungere som normalt.

Vipps, som leverer BankID-tjenestene, beklager ulempene disse driftsproblemene medfører for deg, og alle tilgjengelige ressurser jobber nå målrettet med å rette feilen slik at alle kan bruke BankID uten problemer igjen.

Hjelp til BankID

Hvis du lurer på noe annet rundt BankID så ta kontakt med oss.

Send oss en mail