Automatisk eFaktura - ja takk!

Nå må du velge - alle regninger på eFaktura eller alle regninger på papir?

9 av 10 nordmenn synes det er best å få alle regninger rett i mobilbanken eller i nettbanken.

Fra 1. desember må du gi en generell aksept for «automatisk eFaktura» for å kunne motta regninger fra bedrifter som du tidligere ikke har mottatt eFaktura fra.
Man kan ikke lenger inngå avtale mot den enkelte bedrift.

De enkeltavtalene du har i dag, blir med videre, men om du ikke har samtykket til automatisk eFaktura innen 15. mai 2022, vil disse bli stoppet, og du vil ikke lenger motta eFakturaer.

Dette gjør du enkelt i nettbanken.

  1. Gå til "Betalinger" i menyen
  2. Velg "eFaktura"
  3. Velg videre "Automatisk eFaktura"-fanen
  4. Klikk på "Automatisk eFaktura"

Anbefaler at du sjekker at samtykke til automatisk eFaktura er på i nettbanken uansett.

Betaler du eFaktura for noen andre?

Med den nye løsningen vil alle regninger bli sendt til den som er registrert som mottaker på fakturaen. Dersom du skal betale en eFaktura på vegne av noen andre må den som egentlig er mottaker av eFakturaen nå avtale dette direkte med utsteder.

Si "JA TAKK" til alle eFaktura

Hvilke fordeler er det med å si JA TAKK?

  • Du slipper fakturagebyr med eFaktura
  • Det er ikke lenger nødvendig å inngå eFaktura-avtale med hver enkelt bedrift
  • Det er miljøvennlig å bruke mindre papir
  • Nå kommer også første regning på eFaktura - ikke tidligere der du fikk første regning på papir

Vanlige spørsmål og svar

Kan jeg fortsatt ha AvtaleGiro og eFaktura på samme regning?
Ja, du kan fortsatt ha kombinasjonen eFaktura og AvtaleGiro. Dette vil fungere akkurat som før, ved at regningen automatisk blir trukket på avtalt dato.

Hvis du har en kombinasjon av eFaktura og AvtaleGiro og det er en annen person som betaler denne for deg, vil AvtaleGiroen bli trukket fra konto akkurat som i dag. Det er imidlertid bare du som står som mottaker av eFakturaen som vil se fakturadetaljene i nettbanken/mobilbanken, med mindre du gir fullmakt til at den andre skal kunne se fakturaen.
Hva skjer hvis jeg ikke velger "Automatisk eFaktura"?
Inntil videre beholder du de eFakturaene du har i dag, men etter 1. desember 2021 må du ha samtykket til "Automatisk eFaktura" hvis du ønsker å motta eFaktura fra nye betalingsmottakere.

Hvis du ikke takker ja til "Automatisk eFaktura" vil alle tidligere inngåtte avtaler på sikt bli slettet. Du vil ikke få noen eFakturaer lenger, alle regninger vil da komme på papir i posten.
Hva skjer med de eFakturaene jeg har fra før?
Alle eFakturaavtaler du har fra tidligere vil følge med videre hvis du samtykker til "Automatisk eFaktura".
Hvordan får bedriften eFaktura-opplysninger om meg?
Bedrifter som ønsker å sende deg eFaktura finner deg basert på opplysninger som meldes inn til eFaktura-tjenesten når du aksepterer "Automatisk eFaktura" (e-post, mobil, adresse og fødselsnummer for de som kan behandle dette). Det er derfor viktig at du har oppdaterte kontaktopplysninger i nettbanken.
Kan hvem som helst sende meg eFaktura?

Alle bedrifter som sender ut eFaktura kan sende til deg. Men ønsker du at det er noen bedrifter du ikke vil motta eFaktura fra, kan du kontakte oss så skal vi reservere deg fra utstederen. 

Les hvordan du sender oss en sikker melding fra nett- eller mobilbanken.