Her stemmer du i kundevalget

Nå kan du stemme på DIN kandidat!

Nedenfor finner du de nominerte og du kan stemme på den kandidaten du mener vil kunne representere dine interesser i banken.

For stemmegiving via nettsiden kan du stemme helt frem til og med 2. mars. Du kan også stemme i alle bankens lokaler onsdag 2. mars klokken 9 - 15.

Alle som avgir stemme må oppfylle følgende krav;

  • Aktiv kunde i Sparebanken DIN
  • Innskudd eller lån på minimum kr 2.500,-

Du kan kun gi en stemme pr kandidat, inntil to stemmer pr valgkrets. Stemmesedler med flere stemmer til samme kandidat vil bli erklært ugyldige.

Din stemme vil avgjøre hvem som blir medlemmer til generalforsamlingen i Sparebanken DIN, blant kundene våre.

Generalforsamlingen holdes 29. mars 2022.

STEM PÅ DIN KANDIDAT

Kryss av for hvem du stemmer på, du kan krysse av for inntil 2 kandidater i hver valgkrets. Du kan kun gi en stemme pr kandidat, inntil to stemmer pr valgkrets. Stemmesedler med flere stemmer til samme kandidat vil bli erklært ugyldige.

Du må være kunde for å stemme, og du kan stemme både i valgkrets for Seljord og Bø.

Valgkrets Seljord

Alle kandidater stiller til valg for perioden 2022-23-24-25

Valgkrets Bø

Alle kandidater stiller til valg for perioden 2022-23-24-25

Krav for å stemme

Din stemme vil kun være gyldig om du er kunde i Sparebanken DIN. Vi vil kvalitetssikre dette ved å slå opp ditt navn i vårt kundesystem.

Våre styrende organer

Les mer om hvordan våre styrende organer med generalforsamling og bankens styre fungerer her.