I løpet av 2022 har Sparebanken DIN igangsatt flere prosesser relatert til alternative energikilder.

Vi lanserte høsten 2022 et grønt låneprodukt for privatmarkedet med svært gunstige vilkår spesielt rettet mot finansiering av solcellepaneler og bergvarmepumpe.

Mot bedriftsmarkedet lanserte vi samtidig et grønt lån for kunder som satser på energibesparende tiltak i egne bygg.

Sparebanken DIN har også iverksatt tiltak på egne bygg. I løpet av første halvdel av 2023 vil taket på bankbygget i Seljord være dekket av solcellepaneler.