Her fyller du ut skjema for søknad om sponsormidler

Sparebanken DIN bidrar til bærekraft gjennom å støtte små og store initiativ som gir gode, trygge og levende lokalsamfunn. Vi er en samfunnsengasjert bank som bidrar med sponsor- og gave midler til idrett, kultur og veldedighet.

Søknad om sponsing og gavemidler