Boligsparing for ungdom

Inngangsporten for egen bolig

BSU = Boligsparing for Unge

Er du under 34 år er det lurt å ha en BSU konto. Når du en gang der fremme skal kjøpe din første bolig vil en slik spareform gi deg en fordel, som en del av din egenkapital ved kjøp av bolig. Andre fordeler ved BSU er skatteletten du får av oppspart beløp. Her er det 10% av sparebeløpet ditt, inntil 2.750,- kroner i året i spart skatt, og du får selvfølgelig bankens beste rente.

Når burde jeg starte å spare i BSU?

Det er ingen nedre aldersgrense, men anbefaler å starte BSU først når du har fått jobb og betaler skatt, dette på grunn av skattefordelen ved å spare i BSU. Det er lurt å spare månedlig, slik at du kan nå målet om maksimalt sparebeløp på 300.000 kroner totalt.

 

Hvor mye kan jeg spare i året på BSU?

Sparer du totalt 27.500 per år, så får du maks skattefradrag som er 2.750,-. 

Maksimalt sparebeløp på BSU er nå 300.000 kroner. Skulle du ønske å spare mer enn dette, så kan du også tegne BSU pluss, da får du samme gode rente, men da uten skattefordel. 

Regler og fordeler med BSU

 • Bankens beste rente.
 • Gjelder helt til du blir 34 år.
 • God kandidat for boliglån med god rente.
 • Spar inntil 2.750,- kr på skatten hvert år.
 • En god måte å skaffe seg egenkapital på.
 • Maksimalt sparebeløp er 300.000 kroner.
 • Beløpet skal brukes til boliglån eller nedbetaling av gjeld.

Les mer hos Skatteetaten om BSU

Jeg har kjøpt min første bolig, hva nå?

Når du kjøper din første bolig får du ikke lenger skattefradrag for sparingen i BSU.

Du kan fortsette sparingen frem til året du fyller 33 år, men du får ikke fradrag i skatten. Sparingen må fortsatt brukes til boligformål.

Jeg har blitt 34 år, hva skjer med BSU nå?

Du kan ikke lengre spare i BSU, men du beholder fortsatt din BSU-konto til boligformål med en lavere rente.

Trenger du noen råd om hva du burde gjøre? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere som kan hjelpe deg.

Jeg vil ha BSU

Dette kan du bruke BSU-midlene til

Sparepengene kan brukes til
 • Kjøp av ny fast bolig til eget bruk.
  • For eksempel kjøp av selveierbolig, andels-/aksje-/obligasjonsleilighet. Det trenger ikke være din første boliganskaffelse.
 • Omkostninger ved kjøp av egen bolig.
  • For eksempel dokumentavgift, kostnader til tinglysning og andre ervervskostnader.
 • Kjøpesum for nødvendig tomt til egen bolig
 • Betaling av renter og avdrag på lån på egen bolig, nødvendig aksje, andel eller obligasjon.
 • Kostnader til oppussing og oppgradering av egen bolig (påkostning og vedlikehold).
 • Kostnader ved å utvide/bygge på egen bolig.
  • For eksempel tilbygg og garasje tilknyttet boligen.
 • Kostnader til oppussing og oppgradering av uteområde på egen bolig.
  • For eksempel asfaltering, belegningsstein, terrasse og gjerde.
 • Elbil-lader, varmepumpe og solcellepanel.
Hentet fra skatteetaten.no november 2023
Sparepengene kan ikke brukes til
 • Kjøp av, eller nedbetaling av gjeld på, andre eiendommer enn din faste bolig
 • Kjøp av fritidseiendom
 • Oppussing og oppgradering på andre eiendommer enn din faste bolig
 • Kjøp av møbler, frittstående hvitevarer og verktøy
 • Kjøp av tilleggstomt
 • Husbåt og andre mobile enheter som for eksempel campingvogn, bobil og minihus på hjul
Hentet fra skatteetaten.no november 2023