Grønt Energilån - Bedrift

Nå kan også din bedrift iverksette energibesparende tiltak. Med Grønt Energilån BM gir vi deg handlingsrom til å gjennomføre gode og lønnsomme miljøtiltak.

Vi vet at ingen bedrift er lik, men alle har et ønske om å gjøre tiltak for energibesparing i nær fremtid. Derfor har vi satt sammen et gunstig lån øremerket energibesparende tiltak for våre trofaste bedriftskunder.

Eksempler på energibesparende tiltak:

  • Solcelle
  • Solfanger
  • Varmepumpe
  • Bergvarme
  • Jordvarme
  • Flisfyringsanlegg
  • Smart strømstyring

Dokumentasjon på tiltaket er kontrakt eller tilbudsdokument fra leverandør

Fordel for våre bedriftskunder

Dette lånet er for bedrifter som har driftsinntekter til konto i Sparebanken DIN, eller andre forhold som tilsier oss som hovedbank.

Øvrige kriterier for lån i Sparebanken DIN må oppfylles

 
 

Ikke næringskunde hos oss?

Her finner du informasjon om hvordan du kan opprette bedriften som kunde i Sparebanken DIN