BankID

Din digitale legitimasjon. Bruk den til å logge deg inn og signer i mobil- og nettbank. Du kan også bruke din bankID på en rekke andre nettsider, portaler og tjenester.

BankID med kodebrikke

Denne bruker du hver gang du skal logge inn i mobil- og nettbank. Du må ha kodebrikken tilgjengelig for å få de nødvendige koder for å logge inn, i tillegg må du huske ditt valgte passord. 

Kunder under 15 år kan også få BankID brikke, med samtykke fra foreldre/verger.

BankID-app

I tillegg til kodebrikke kan du også velge en digital løsning med tilgang via app på din mobil.  

Tjenesten fungerer sammen med ditt personlige passord. For å ha BankID-app aktivert mot Sparebanken DIN må du også ha kodebrikke fra oss.

BankID-app

Fra og med 1. september 2022 vil tjenesten BankID på mobil gradvis fases ut. Dette fordi produktet BankID på mobil er en løsning som er basert på en eldre teknologi, og i henhold til nye EU-regler kreves det at tjenesten moderniseres.

For deg som kun benytter kodebrikken, vil det ikke medføre noen endringer. 

Bruker du BankID på mobil erstattes tjenesten av produktet BankID-app. BankID på mobil er avhengig av et fysisk SIM-kort for å fungere, mens BankID-appen kun krever 
dataforbindelse. Dette gir deg en raskere og sikrere brukeropplevelse.

Hva betyr dette for deg som bruker BankID på mobil:

  • Fra og med 1. september vil du ikke lenger kunne aktivere BankID på mobil, på nytt eller for første gang. 
  • Det betyr at hvis du bytter mobilabonnement, skifter SIM-kort eller kjøper ny mobil med eSIM etter 1. september, vil du miste tilgangen til BankID på mobil.
  • Dersom du IKKE gjøre noen av disse endringene, vil imidlertid BankID på mobil fungere en god stund fremover, men BankID-appen skal etter hvert erstatte BankID på mobil helt. 

Vi anbefaler at du laster ned BankID-appen allerede i dag, enten fra App Store eller Google Play. Husk at for å aktivere BankID-appen, må du ha brukt BankID brikken og tilhørende passord nylig. Trenger du ny kodebrikke og/eller passord, tar du kontakt med banken for å bestille dette. 

Ta gjerne kontakt med banken om du har noen spørsmål.

 

Last ned BankID-app

BankID-appen finner du på din mobil der du laster ned apper. 

BankID-app for iOS

BankID-app for Android

Slik aktiverer du BankID-appen

Du aktiverer BankID-appen med din kodebrikke. Du må ha aktiv kodebrikke fra Sparebanken DIN for å aktivere appen mot oss. 

Du finner brukerveiledning hos BankID Norge

Husk å tillate varslinger fra appen, da blir det enklere når du bruker BankID. 

Lurer du på noe om BankID-appen?

Skal BankID på mobil fases ut?
Ja, BankID på mobil skal fases gradvis ut over tid til fordel for BankID-app. 
Når slutter BankID på mobil og fungere?

Det er ikke satt en sluttdato, BankID på mobil vil fortsatt fungere en god stund, så lenge du ikke endrer mobilabonnementet ditt, får nytt SIM-kort eller ny telefon.

Det er en gyldighet på to år for BankID på mobil, siden sist du aktiverte tjenesten. Fra 5. oktober 2023 vil mange av våre kunder oppleve at tjenesten kobles av, avhengig av når du aktiverte sist. Vi anbefaler at du laster ned og oppdaterer BankID-appen snarest for å unngå evt problemer. 

Du må ha aktiv kodebrikke fra Sparebanken DIN for å opprette BankID-app mot oss. Utstedelse av ny brikke krever i mange tilfeller personlig oppmøte i banken med pass. 

Støtter min telefon BankID på app?
De aller fleste telefoner støtter BankID på app. Har du en telefon som ikke støtter app, kan du fortsette å bruke BankID på mobil en stund til. Kodebrikken vil alltid være et alternativ.
Hvorfor fases BankID på mobil ut?
BankID på mobil er en løsning som er basert på en eldre teknologi, og i henhold til nytt EU- regulativ kreves det at tjenesten moderniseres. 
Forsvinner kodebrikke også?
Nei. Kodebrikken skal ikke fases ut – den vil fungere for alle de som foretrekker å bruke den.  

Fordeler med BankID-appen

  • Raskere innlogging med BankID
  • Økt sikkerhet
  • Brukervennlig løsning

Slik bruker du BankID-app

Når du velger BankID-app som pålogging vil mobilen din aktiveres og gi deg spørsmål om det er du som prøver å logge på. Bekreft på mobilen, og legg inn ditt personlige passord.

Bruker du BankID på mobil?

BankID på mobil fases ut fra 1. september 2022. Du kan etter dette ikke lenger aktivere tjenesten på nytt.Har du aktivert BankID på mobil før dette, vil den fungere en stund fremover. Vi anbefaler at du laster ned og aktiverer BankID-app allerede nå.

Sertifikatpolicy og avtalevilkår for BankID

Her finner du dokumentene som omhandler sertifikatpolicy for de ulike BankID-typene. The Trust Service Provider Statement (TSPS) beskriver bankens offentlige nøkkelinfrastruktur for utstedelse av elektroniske identiteter (eID) til sluttbrukere. Disse finnes for vanlig BankID og BankID på mobil.

TSPS BankID person (engelsk)

TSPS BankID på mobil (engelsk)

TSPS BankID merchant

Relevante avtalevilkår (PDS) for BankID og BankID på mobil finner du her

PDS BankID person

PDS BankID på mobil