Vi er her for deg

Vi gir deg råd om din økonomi, i dag og i fremtiden.

Hvorfor du bør spare i fond?

Sparing i fond kan være lønnsomt, det er enkelt og trygt. 

Det å spare i fond gjør at du kan forvente en høyere avkastning enn det du kan forvente på eksempelvis en ordinær sparekonto. Det er også viktig å ta hensyn til risiko og kostnader når man setter søkelys på lønnsomhet. Med å spare i et fond får man en god balanse mellom kostnader, valg av rett risikonivå som passer deg samt en avkastning du kan forvente å få.

Du har mulighet til å velge mellom mange tilbydere i fondsmarkedet, noe som igjen gjør det enkelt å velge rett fond ved å sammenligne kostnader, risikonivå og hva fondet forventer i avkastning. Investerer du i fond for å spare, vil dette gi deg de beste forutsetningene til å finne en forventet avkastning som står i rimelige forhold til hvor stor risiko du ønsker å påta deg.

Det er enkelt å spare i fond siden du har profesjonelle analytikere og forvaltere som hjelper deg å plukke ut de investeringene de til enhver tid tror er mest gunstige, da innenfor mandatet til fondet du velger. Forvaltningsselskapet tar seg av all beregning og innrapportering til skattemyndighetene.

Det er trygt å spare i fond siden det er sterk forbrukerbeskyttelse gjennom omfattende myndighetsregulering. Ifølge verdipapirfondloven er forvaltningsselskapet forpliktet til å ivareta dine interesser på beste måte.

Det er også viktig å få med seg at man ikke er bundet opp eller låst med å spare i fond, såfremt du ikke velger fondsprodukter som er skreddersydd til pensjonssparing, slik som IPS. Ved salg av fond vil midlene være tilgjengelig på konto etter 1 til 4 virkedager. 

 

Når bør du spare i aksjer? 

Først og fremst er det viktig å vite hva som er forskjellen mellom fond og aksjer. Ved å ligge i plassert i aksjefond, får du med en innebygd risikospredning siden man må ha minst 16 aksjer i porteføljen, og derfor er dette mindre risikabelt enn en enkeltaksje. Eier du derimot aksjer i et selskap krever det mer av deg som sparer, siden du kontinuerlig må overvåke aksjene du eier. Fordelen er at du slipper forvaltningsavgiftene i et fond, men du må betale en handelsavgift (kurtasje) ved kjøp og salg av aksjer. 

Oppsummert passer sparing i enkeltaksjer for deg som har tid å bruke på sparingen din samt at du kan tåle en høyere risiko mot muligheten for en høyere avkastning. 

 

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto (ASK) er en konto som gjør det mulig å bytte mellom ulike aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt før pengene tas ut av kontoen. Man kan når som helst ta kostprisen skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut mer enn kostprisen, altså avkastningen, blir det overskytende skattlagt etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag (fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter). Man kan ha så mange aksjesparekontoer som man ønsker.

Beregn ca avkastning i vår sparekalkulator

 

Bærekraftig sparing

Vår samarbeidspartner på spareområdet er Norne Securities. Forvaltningsselskapet ønsker å være en positiv bidragsyter i samfunnet, både gjennom påvirkning av mennesker og på miljø. De legger til rette for at samarbeidspartnere og kunder kan gjøre samfunnsansvarlige investeringer og gode økonomiske valg.

Har du spørsmål om sparing?

Ta kontakt med Sveinung SoterudBli kunde hos Norne Securities

For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig kan du opprette kundeforhold hos Norne Securities her.

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr avkastning?

Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. Ved å spare penger i banken får du avkastning i form av renter på dine innskudd. Men refererer ofte til avkastningen en investering har gitt i spesifikke perioder som den siste måneden, siste tre måneder eller siste året.

Hvordan kan jeg spare i fond til barna?

Ønsker du å spare i fond i barnets navn kan du enten opprette aksjesparekonto til barnet, eller en egen porteføljekonto. Dette er det kun foreldre eller verger som kan gjøre. Man kan også spare i eget navn og velge selv om man vil overføre hele eller deler av summen til barnet.

Hvilke fond har dere å velge i?

Med å legge opp en fondssparing i Norne, kan du velge mellom 150 ulike fond, både aksje-kombinasjons- og rentefond. Men for å gjøre det enklere har Norne satt sammen fond som gjør sparingen vedlikeholdsfri, enklere og smartere -og som passer for alle. Dette er kombinasjonsfond med overvekt renter, 50/50 fordeling rente og aksjefond, samt rene aksjefond.

Hva er kombinasjonsfond?

Et kombinasjonsfond er et fond som kombinerer både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter kan variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan dermed også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Hva er kortsiktig og langsiktig sparing?
Din tidshorisont og risikovilje avgjør hva som passer best. Over tid har det vist seg at aksjefond har gitt høyere avkastning enn bankinnskudd eller i de øvrige fondstypene. Dersom du har en kortsiktig tidshorisont anbefales det å ligge investert i rentebærende papirer. Oppsummert avgjør tidshorisonten på sparingen hvor høy risiko du bør ta. 
Hva er rentefond?

Et rentefond er et fond som kan plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer, altså rentebærende papirer. Rentefondene fordeles inn i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.