Vi oppdaterer kortet

Nå blir Sparebanken DIN en LOKALBANK. Vi forandrer oss og det gjør kortene våre også!

Du skal denne høsten motta ditt oppdaterte debetkort fra oss. Kortene oppgraderes til VISAs nyeste standard. Dette kortet vil erstatte ditt nåværende kort, men være tilknyttet samme konto som før og ha samme PIN-kode som du har på ditt nåværende kort.

LOKALBANK består av 10 selvstendige sparebanker i Norge og er en nydannet bankallianse. Vi har inngått et nært og forpliktende samarbeid om felles leveranser og tjenester.

Sammen med de øvrige bankene i LOKALBANK skal vi sikre videre lokal sparebankdrift i et langsiktig perspektiv og styrke kundetilbudet og konkurransekraften i våre markedsområder. Våre egen merkevare og profil vil bestå og være tilnærmet lik den du kjenner i dag. 

 

Har du spørsmål om de nye kortene?

Les vanlig spørsmål og svar