Lader du elbilen hjemme?

Skal du sette opp et nytt ladepunkt for elbilen din hjemme? Da må du følge de nye forskriftene i installasjonsnormen NEK 400. 

Tekst fra frende.no | Foto; unsplash

Nytt ladepunkt - Ikke lov med stikkontakt

Nå må du ha en ladestasjon hvis du skal installere et nytt ladepunkt hjemme. I den oppdaterte normen er både vanlige og industrielle stikkontakter fjernet som alternativ. En av grunnene til dette er for å hindre mulighetene for feil og brann, spesielt siden mange lader bilen om natta. Alt i alt blir elbil-ladingen tryggere. NEK 400 gjelder for alle boenheter, der eneboliger, hytter og andre fritidshus er inkludert. Eiere av hybridbiler må også følge normen.

Endringen tredde i kraft i fra 1. juli i år, men den gamle normen er gyldig ut 2022. Det vil si at først ved årsskiftet vil det være pålagt med ladestasjoner for nye installasjoner.

I dag lader 25 prosent hjemme med stikkontakt. Dette kommer frem i en fersk undersøkelse Norstat har utført for Frende. Men 60 prosent har allerede ladeboks og bruker den til hovedlading.

Hva med tilbakevirkende kraft og nødlading?

Ordningen har ikke en tilbakevirkende kraft. Hvis du har en tidligere godkjent installasjon for å lade el-bilen, er du ikke tvunget til å oppgradere den. Unntaket for lovverket gjelder også om du må nødlade bilen, for eksempel hvis ladestasjonen ikke virker, eller du er på besøk. Skal du likevel bruke stikkontakt, kan det være lurt å sjekke om du har egen kurs til elbilen (maks 10A) og jordfeilbryter type B, som er kravene i den tidligere normen. Vi anbefaler også at du strekker ut ladeledning og eventuell skjøteledning, så den ikke ligger i en kveil.

Det sikreste, og anbefalt, er å investere i en ladestasjon for å sikre tryggest mulig lading. I tillegg sparer du strøm ved å bruke en ladestasjon. 

Våre forsikringsrådgivere er klare til å hjelpe deg

Autorisert Finansiell Rådgiver

Kjersti Margit Skaalen

Telefon: 90910946

Rådgiver Privatmarked

Kjetil Midtbø

Telefon: 97120510

Autorisert Finansiell Rådgiver

Monja Ørvik

Telefon: 92333434

Autorisert Finansiell Rådgjevar

Sveinung Soterud

Telefon: 90608592