Bærekraftig utvikling


Sparebanken DIN er stolt av å være miljøfyrtårn bedrift.

Hvorfor Miljøfyrtårn?

Alle 10 banker som ble en del av Lokalbank Alliansen høsten 2021, satte seg som må å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Det har vi klart. 
Dette gjør oss som bank med våre ansatte i spissen, mer bevisst på miljø, gjenbruk og ressursbruk.

En bærekraftig bank

Dette er steg 1 i bankens pågående arbeid om å styrke Sparebanken DIN sin satsning på bærekraftig utvikling.
Bærekraft er ikke bare miljø, men en tre-deling:

                - Økonomi
                - Sosiale forhold
                - Klima & Miljø

Sparebanken DIN er tuftet på å gi tilbake til lokalsamfunnet, vi har gjennom mange år gitt tilbake i form av sponsorat og gaver. 
Siden 2013 har våre to sparebankstiftelser for Seljord & Bø, delt ut millioner til glede for våre lokalmiljø.

Vi jobber hver dag for å forbli en selvstendig og lokal sparebank, og en viktig støttespiller for privatkunder, bedriftskunder, frivilligheten, lag- og foreninger. Og ikke minst bidra til gode arbeidsplasser for våre ansatte i vår region og vise samfunnsansvar.

Kompetanseheving og tiltak

Banken øker sin kompetanse på bærekraftsområde, og dette skal komme våre kunder og vårt lokalmiljø til gode. 
Fra høsten av får vi på plass en ny ansvarlig for bærekraft og sponsorat i Sparebanken DIN. I tillegg er det flere spennende prosjekter og tiltak som Sparebanken DIN er i gang med, og som dere vil høre mer om etter sommeren.