En ny tid for banken


2021 har vært et spesielt år for Sparebanken DIN, der banken har reorganisert sin substansielle plattform til noe vi virkelig tror vil være til det bedre for kundene og lokalsamfunnet. 

Endringene som banken har gjort i 2021 er nok de mest betydelige i bankens 170 års historie, og dette i et år der pandemien har vært krevende for både kunder og ansatte.

Banken har i løpet av året valgt å gå ut av alliansen som vi har vært tilknyttet til gjennom nær 25 år, for å etablere en ny bankallianse sammen med 9 andre lokale sparebanker.
Vi er nå blitt den tredje bankalliansen i Norge, og som er annerledes i forhold til de to andre. Prosessen med etableringen har pågått i 4 år, med til sammen over 70 små og store prosjekter. Mange ansatte i Sparebanken DIN har deltatt og gjort en formidabel innsats for å muliggjøre etableringen. 

Totalresultat 102,1 millioner.

Klikk her for å lese Sparebanken DIN sin årsrapport for 2021

Ben Roger Elvenes

Banksjef

91606014

Kontakt meg