Søk om midler til ditt lag eller forening

Høsten er i lufta og det betyr at det er tid for å søke om midler fra Sparebankstiftelsene våre til ditt lag eller forening. Fristen for høsten er 1. oktober, men gjør gjerne klar din søknad i god tid før dette. 

Hvordan søke?

Det må søkes til hver enkelt stiftelse via eget søknadsskjema på stiftelsene sine hjemmesider: 

Sparebankstiftinga Seljord

Sparebankstiftinga Bø

Husk å gjøre klart vedlegg for søknaden hvis dere skal sende med. Stiftelsene tar kontakt med søker hvis det trengs mer informasjon enn det som kommer fram i søknadsteksten.

Har du ikke mulighet til å fylle ut søknadsskjema elektronisk kan du kontakte Sparebankstiftinga og be om vanlig søknadsskjema og regneark i papirform. Begge stiftelsene kan kontaktes via deres regnskapsfører;

Seljord Rekneskapsservice AS
Nyveg 3 C
3840 Seljord
Tlf. 350 58 000
post@seljordregnskap.no

Hvem kan søke?

For å kunne søke må dere være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene, og ha selskapsform "Lag og forening".

Sparebankstiftinga Bø

Alle lag og organisasjoner i Midt-Telemark kommune

Sparebankstiftinga Seljord

Alle lag og organisasjoner i Seljord kommune.
Det kan også gis gaver til lag og organisasjoner i andre kommuner i Vest-Telemark i særskilte tilfeller.

Les mer på stiftelsene sine hjemmesider.

Stiftelsene deler ikke ut gaver til;

  • Ordinær drift, medregnet husleie, lønn eller naturlige sponsorobjekt
  • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer
  • Stiftelsen begrunner ikke avslåtte søknader

Hva er sparebankstiftelsene?

Sparebankstiftinga Bø og Sparebankstiftinga Seljord er eiere av Sparebanken DIN. Stiftelsene sørger for et stabilt og langsiktig eierskap av banken, der de sitter på bankens egenkapitalbevis.

Overskudd fra Sparebanken DIN disponeres av stiftelsene og store deler av utbyttet deles ut til allmennyttige formål i vårt nærmiljø. Stiftelsene har sterk lokal tilhørighet og er med å sikre at Sparebanken DIN er en lokalbank av og for Telemark.