Ansatte ved Bø i Telemark

Bankens hovedkontor ligger i Bø i Telemark, foruten kunderettede oppgaver jobber her også administrasjon og internavdeling.

Rådgivere Privatmarked og Direktebank

Kunderådgiver Forsikring

Anne Ingeborg Eilevstjønn

Telefon: 90740807

Rådgiver Privatmarked

Lena Stadskleiv

Telefon: 45293797

Rådgiver Direktebank

Gina Skarprud

Telefon: 95066944

Rådgiver Direktebank

Kaia Haugan Hagen

Telefon: 99002245

Rådgiver Direktebank

Nora Landvik Næs

Telefon: 46838806

Rådgiver Privatmarked

Torhild Bø

Telefon: 90923954

Rådgiver Privatmarked

Stian Strand Paulsen

Telefon: 97008083

Rådgiver Privatmarked

Sveinung Sele

Telefon: 94788248

Rådgivere Bedriftsmarked

Leder Bedriftsmarked

Vegard Hauk Bjerkeli

Telefon: 93440619

Rådgiver Bedriftsmarked

Bjørgulf Stavenes

Telefon: 90063251

Rådgiver Bedriftsmarked

Lene Svalbjørg Tangen

Telefon: 94800101

Rådgiver Betalingsformidling- og kompetanse

Andreas E. Bjørndalen

Telefon: 48175726

Administrasjon og interne oppgaver

Administrerende Banksjef

Ben Roger Elvenes

Telefon: 91606014

Leder Finans og Kreditt

Silje Bakken

Telefon: 95260011

Leder Kunderelasjon & Personal

Bjørg Reidun Kaarstein Homdrum

Telefon: 91307128

Leder Økonomi og Regnskap

Magnhild Gaastjønn

Telefon: 90171549

Regnskapsmedarbeider

Vigdis M. Jensen

Telefon: 97563164

Eiendomsforvalter og Avdelingsleder Direktebank

Terje Strømmen

Telefon: 40408058

Risk & Compliance manager

Kjetil Askjer

Telefon: 99290447

Rådgiver Betalingsformidling- og kompetanse

Live Strand

Telefon: 41519139

Kredittansvarlig

Ingolfur Ragnarsson

Telefon: 45372025