Takk for DIN kandidat!

Ved å sende inn forslag på kandidater til våre styrende organer sørger du for at det lokale engasjementet i lokalbanken lever godt. Takk for forslaget!