Takk for DIN stemme!

Ved å gi din stemme i kundevalget til våre styrende organer sørger du for at det lokale engasjementet i lokalbanken lever godt. Takk for stemmen DIN!