Grønt boliglån

Realiser drømmen om et mer bærekraftig hjem med vårt nye grønne boliglån.

 • For deg som har bolig i energiklasse A eller B
 • Du får vår laveste rente
 • Våre rådgivere hjelper deg på veien

Med attraktive renter og skreddersydde betingelser, gjør vi det enklere og mer økonomisk fordelaktig for deg å investere i en energieffektiv bolig. Bli med på bølgen av miljøvennlige løsninger og styrk din økonomiske fremtid samtidig som du bidrar til en grønnere planet.

Ved å tilby gunstige vilkår gjennom grønt boliglån, legger vi til rette for at flere skal kunne investere i og nyte godt av energieffektive hjem. Dette er ikke bare bra for lommeboken på lang sikt, men også for miljøet. Ved å velge et grønt boliglån, bidrar du direkte til en mer bærekraftig utvikling og en bedre fremtid for alle.

Betingelser som må ligge til grunn for grønt boliglån

Energieffektivitet: Boligen må ha en energimerking på A eller B. Dette sikrer at boligen holder en høy standard når det gjelder energieffektivitet, noe som bidrar til lavere energikostnader og mindre miljøpåvirkning.

Dokumentasjon: Eierskap til eller kjøpsavtale for boligen som oppfyller de grønne kravene. I noen tilfeller kreves det også en attest fra en godkjent energirådgiver som bekrefter boligens energistandard.

Lånebeløp: Lånet kan dekke opp til 85% av kjøpesummen eller takstverdien på boligen, avhengig av boligens pris og din økonomiske situasjon.

Nedbetalingstid: Fleksible nedbetalingstider opp til 30 år, som gir deg mulighet til å tilpasse lånet til din økonomiske situasjon og livssituasjon.

Bærekraftig gevinst: Ut over de økonomiske fordelene, reflekterer dette lånet også en investering i bærekraft, noe som kan gi økte verdier over tid da flere søker etter miljøvennlige boligløsninger.

Sjekk hva et grønt boliglån koster deg

Se hvor mye du må betale hver måned, hele totalbeløpet og hvor mye du trenger i egenkapital for å bo i det huset du ønsker deg.

Hva betyr energimerking A og B?

Energimerking av boliger er obligatorisk hvis du skal selge/kjøpe eller leie ut. Energimerkeordningen skal øke bevisstheten om energibruk i boliger, og hjelpe deg som boligeier å finne løsninger som kan gjøre din bolig mer energieffektiv. Ordningen forvaltes av Enova. 

Energikarakteren går fra A (best) til G(svakest). Karakteren er basert på beregnet levert energi til boligen. Energimerking A og B er definert som Lavenergibygninger, passivhus o.l. Bygninger som normalt tilfredsstiller energikrav i byggeforskriftene fra 2017 (TEK 17) og/eller har effektivt varmesystem.

Hvordan finner jeg energimerking på min bolig?

Hvis du kjøper en bolig skal energimerke stå i prospektet. Energimerkeforskriften sier at alle boliger som selges skal ha gyldig energiattest. 

Er du usikker på hva energimerke er på din bolig?  Da kan du sjekke om den er registrert i Enovas offentlige register.

Hvis du ønsker å energimerke boligen din, finner du mer informasjon hos Enova. Du kan registrere energimerkingen både digitalt og via papirskjema tilgjengelig hos Enova. Energiattesten er gratis og den får du fram med en gang du har gjennomført energimerkingen.

Les mer om energimerking av bolig hos Enova

Prisliste Lån

Førstehjemslån
Beskrivelse  Rente                
Ung i Telemark-lånet (UTL)  fra 5,49 %
Gjelder inntil 85 % av verdigrunnlaget  

Eksempel;
Eff. rente frå 5,67 %, 4 mill over 25 år, etableringsgebyr Kr. 5.500,-, Totalt: Kr. 7.384.376,-

Boliglån for ungdom
Beskrivelse Rente
Over kr 4.000.000,-  fra 5,49 %          
Mellom kr 2.000.000,- og kr 4.000.000,-  fra 6,04 %
Under kr 2.000.000,-  fra 6,25 %
Gjelder inntil 60 % av verdigrunnlaget  

Eksempel; 
Eff. rente frå 5,67 %, 4 mill over 25 år, etableringsgebyr Kr. 5.500,-, Totalt: Kr. 7.384.376,-

Boliglån
Beskrivelse Rente
Over kr 4.000.000,-  fra 6,24 %          
Mellom kr 2.000.000,- og kr 4.000.000,-  fra 6,54 %
Under kr 2.000.000,-  fra 6,64 %
Gjelder inntil 60 % av verdigrunnlaget, ved lån utover 60 % be om tilbud  

Eksempel; 
Eff. rente frå 6,46 %, 4 mill over 25 år, etableringsgebyr Kr. 5.500,-, Totalt: Kr. 7.930.840,-

Rammelån
Beskrivelse Rente
Over kr 2.000.000,-  fra 6,24 %          
Mellom kr 1.000.000,- og kr 1.999.999,-  fra 6,54 %
Under kr 1.000.000,-  fra 6,64 %
Lik rente uavhengig av størrelse på lånet. Rente inntil 60 % av verdigrunnlaget  

Eksempel;
Eff. rente frå 6,46%, 4 mill over 25 år, etableringsgebyr Kr. 5.500,-, Totalt: Kr. 7.930.840,-

Grønt Boliglån
Beskrivelse Rente
Grønt boliglån  fra 5,39 %

Eksempel;
Eff. rente frå 5,60%, kr 2.000.000 over 25 år, etableringsgebyr Kr 4.000,-, Totalt: Kr. 3.667.126,-

 

Betingelser for Grønt Boliglån

 • Energieffektivitet
  • Boligen må ha en energimerking på A eller B. Dette sikrer at boligen holder en høy standard når det gjelder energieffektivitet, noe som bidrar til lavere energikostnader og mindre miljøpåvirkning.
 • Dokumentasjon
  • Eierskap til eller kjøpsavtale for boligen som oppfyller de grønne kravene. I noen tilfeller kreves det også en attest fra en godkjent energirådgiver som bekrefter boligens energistandard.
 • Lånebeløp
  • Lånet kan dekke opp til 85% av kjøpesummen eller takstverdien på boligen, avhengig av boligens pris og din økonomiske situasjon.
Grønt Energilån
Beskrivelse  Rente                
Grønt energilån  fra 4,49 %

Lånet er begrenset oppad til kr 500 000,- 
Totalt lån er innenfor 85 % verdi av eiendom
Nedbetalingstid: ≤10 år
Kr 0,- i etablering 

 

Eksempel;
Eff. rente frå 4,68%, kr 500.000 over 10 år, etableringsgebyr Kr 0,-, Totalt: Kr. 624.089,-

Dette lånet er for deg som fra før har boliglån* i Sparebanken DIN Telemark og adresse i Telemark.

Tiltaket skal være iverksatt innen 01.07.2025.

For å kunne gi deg Grønt Energilån må tiltaket være ENOVA-godkjent. Du vil bli bedt å framlegge kvittering/fakturaer som dokumentasjon på tiltaket. 
Plusskundeavtale med kraftleverandør skal dokumenteres før lånet innvilges dersom du skal selge overskuddsstrøm.

Dette lånet har alle øvrige kriterier for å få lån i Sparebanken DIN Telemark

* Eller har andre forhold som tilsier at Sparebanken DIN Telemark er din hovedbank

Byggelån
Beskrivelse Rente
Byggelån (+ 0,25 % prov. av ramme pr. kvartal) Individuell
Forbrukslån / Kontokreditt / Blancolån

Oppdaterte priser og vilkår for smålån finner du hos Lokalbank Forbrukslån.

Prisliste hos Lokalbank Forbrukslån

Salgspant (Bil, Båt, MC, osv)

Oppdaterte priser og vilkår for Bil og andre kjøretøy finner du hos vår samarbeidspartner Brage Finans.

Klikk her for priser og vilkår hos Brage Finans

Omkostninger
Etableringsgebyr for gjeldsbrev
Frå kr 0 til kr 50.000 kr 2.000,00
Kr 50.000 til kr 500.000 kr 4.000,00
kr 500.000 til kr. 2.000.000 kr 5.000,00
Over kr. 2.000.000 kr 5.500,00
Etableringsgebyr for byggelån kr 15.000,00
Etableringsgebyr salspantlån frå kr 2.500,00
Terminomkostningar/Provisjonar
Varselomkostningar utlån kr 60,00 per månad
Flexilån, omkostning kontohald kr 70,00 per. månad
Byggelån 0,25 % prov. per kvartal
Garantiomkostningar:
Utan sikkerhet 0,75 % prov. per kvartal
Med sikkerhet 0,50 % prov. per kvartal
Sperring av konto med bekrefting frå kreditor kr 750,00
Etablering/Endring av garanti frå kr 500,00
Sikkerhetsstillelse for lån
Depotomkostningar:
Per sikkerhetsobjek (fast eigedom, atkomstdokument) kr 750,00
Pant i bankinnskot, garanti, fonds-aksjer og salspant m.m. kr 750,00
Kausjon kr 750,00
Offentlege omkostningar:
Tinglysing av frivillig pant, fast eigedom kr 585,00 kr. 540,- ved el-tinglysing
Tinglysing part av burettslag kr 480,00 kr. 440,- ved el-tinglysing
Attestgebyr kr 172,00
Tinglysing refinansiering kr 300,00
(flytting av lån utan: auka opplåning og ny sikkerheit)
Heimelsovergang fast eigedom kr 585,00
Heimelsovergang part burettslag kr 480,00
Alminneleg tinglysingsgebyr fast eigedom kr 585,00 kr. 540,- ved el-tinglysing
Tinglysing av Salspantlån kr 1.516,00 kr. 1051,- ved el-tinglysing
Endring i etablerte sikkerheter eller endring i låneforhold:
Nedkvitteringar, prioritetsvikelsar, pantefråfall, endre sikkerheter kr 500,00
Sletting av sikkerheter kr 150,00
Overføring av lån til annan bank kr 500,00
Øvrige omkostningar for lån
Endring av løpande lån, avdragsfrihet m.m. kr 1.000,00
Innfriing av lån i andre finansinstituasjonar kr 0,00
Overføring til meklar kr 0,00
Restgjeldsoppgåve kr 300,00
Omkostningar per byggelånsfaktura kr 45,00
Kopi av lånedokument kr 100,00
Transaksjonsoversikt lån/historiske data. (Pr påbyrja time) kr 450,00
Purregebyr kr 35,00
Betalingsoppfordring kr 189,00

Grønt energilån

Tenker du på å gjøre tiltak i boligen din for å bedre forholdene for grønn energi og energisparende tiltak? Vil du øke verdien på boligen din? Da passer dette lånet deg.